Hautaustavat ja hautaoikeus

Hautausmuotoja ovat arkku-, uurna- ja tuhkahautaus.
Heinolassa vuonna 2017 oli uurna- ja tuhkahautaamisia 66,79% kaikista hautauksista.
(56,6 % v. 2016 ja 59,1% v. 2015) Hautauksia oli yhteensä 268 vuonna 2017 (279 v 2016).

Tuhkahautaaminen

Vainajan tuhka on vuoden kuluessa tuhkaamisesta haudattava tai muulla tavoin sijoitettava pysyvästi yhteen paikkaan. Tuhka voidaan kätkeä uurnahautaan, muistolehtoon tai sirotella sirottelualueelle. Muistolehtoja ja sirottelualuetta hallinnoi sekä hoito- ja kunnossapitää seurakunta.

Heinolan hautausmaalla sijaitsee ainoa uurnahauta-alue. Uurnahautaa hallinnoi lähisuku, jolla on myös uurnahaudan hoitovelvoite. Lähisuku valitsee keskuudestaan haltijan, joka toimii yhteyshenkilönä seurakuntaan päin.

 

Muistolehtoon hautaaminen

Muistolehtoja sijaitsee Heinolan hautausmaalla (keskustassa) ja Vanhalla hautausmaalla (kirkonkylässä). Muistolehtoihin haudataan vain sulan maan aikana. Heinolan hautausmaan muistolehtoon kätketään tuhka ilman uurnaa seurakunnan toimesta, kun taas Vanhan hautausmaan muistolehdossa omaiset voivat olla mukana tuhkan tai uurnan kätkemisessä.

Muistolehtoon haudatuille tilataan seurakunnan toimesta nimilaatta, jos niin halutaan. Seurakunta asentaa nimilaatat alueilla oleviin yhteisiin muistomerkkeihin. Muistolehdoissa on erikseen varatut paikat, jonne voi viedä maljakkokukkia ja kynttilän vainajan muistoksi.

 

Tuhkan sirottelu sirottelualueelle

Sirottelualue sijaitsee Vanhalla hautausmaalla. Tuhka sirotellaan sirottelualueelle sulan maan aikana. Sirottelualuetta hallinnoi seurakunta. Sirottelualueelle haudatuille on mahdollista tilata seurakunnan toimesta nimilaatta, jonka seurakunta kiinnittää alueella olevaan yhteiseen muistomerkkiin. Sirottelualueen muistokiven luona on erikseen varattu paikka maljakkokukille ja kynttilöille.

 

Hautaoikeus

Oikeus uuteen arkkuhautaan luovutetaan vain kuolemantapauksen yhteydessä. Toisin sanoen arkkuhaudan ennakkovaraaminen ei ole mahdollista. Ainoastaan Heinolan hautausmaan uurnahauta ja Vanhan hautausmaan muistolehdon uurnahautasija voidaan varata etukäteen.

Hautaoikeus luovutetaan määräajaksi hautausmaakohtaisen koskemattomuusajan mukaan, Heinolassa 25 tai 30 vuodeksi. Hautaaminen on mahdollista koko hautaoikeuden voimassaoloajan. Jos hautaamisen johdosta hautaoikeuden voimassaoloaika jää liian lyhyeksi kuin koskemattomuusaika, hallinta-aikaa on lunastettava lisää.

Kun haudan määräaikainen hallinta-aika päättyy, Heinolan seurakunta lähettää tiedossa olevalle hautaoikeuden haltijalle asiasta ilmoituskirjeen ja asettaa haudalle ilmoituksen. Asiasta kuulutetaan myös Kirkonseutu-lehdessä. Ilmoituksen mukaan hautaoikeuden haltijalla on mahdollisuus lunastaa haudan hautaoikeutta lisää. Samassa ilmoituksessa huomioidaan myös haudan muistomerkit, ellei hautaoikeutta jatketa, haltijalla on oikeus poistaa muistomerkit haudalta. Muutoin seurakunta poistaa määräajan kuluessa muistomerkit haudalta vastikkeetta. 

Heinolan seurakunta seuraa vuosittain hautojen hautaoikeuksia.