Päätöksenteko ja hallinto Heinolan seurakunnassa

Hallinnon tehtävänä on tukea seurakunnan perustehtävän toteutumista ja antaa toiminnalle järjestäytynyt muoto sekä taata seurakuntalaisille oikeudenmukainen ja tasapuolinen kohtelu.

 

Kirkkovaltuusto, kirkkoneuvosto ja vastuuryhmät

Seurakunnan ylin päättävä elin on kirkkovaltuusto, jonka seurakuntalaiset valitsevat neljän vuoden välein. Marraskuussa 2014 pidetyissä seurakuntavaaleissa seurakuntalaiset valitsivat 27 luottamushenkilöä kirkkovaltuustoon toimintakaudelle 2015–2018.

 

  • Kirkkovaltuuston jäsenten yhteystiedot, kokousajankohdat sekä pöytäkirjat löytyvät kirkkovaltuusto-sivulta
  • Kirkkoneuvoston jäsenten yhteystiedot, kokousajankohdat sekä pöytäkirjat löytyvät kirkkoneuvosto-sivulta

 

Seurakunnassa luottamushenkilö

– tuo seurakuntalaisten näkökulmaa päätöksentekoon
– varmistaa toiminnalle riittävät ja oikein suunnatut resurssit
– päättää työntekijävalinnoista ja toiminnan suuntaviivoista
– puolustaa seurakunnan avoimuutta viestinnässä ja päätöksenteossa
– luo kirkon julkisuuskuvaa
– antaa osaamisensa seurakunnan käyttöön

Kirkkovaltuusto asettaa yhdeksän jäsenisen kirkkoneuvoston, jonka toimikausi on kaksi vuotta. Kirkkoneuvosto vastaa käytännön johtamisesta ja valmistelee asiat kirkkovaltuuston päätettäväksi. Kirkkoneuvoston alaisuudessa toimii työryhmiä ja vastuuryhmiä (ent. johtokunnat), joiden tehtävänä on toiminnan tukeminen ja kehittäminen. Työryhmien jäsenet on esitelty alla.

 

Työryhmät

Hautaus- ja kiinteistötoimen työryhmä v. 2017-2018:

Matti Halme siht, Mika Honkamäki, Eija Leskinen, Raimo Nurminen pj,  Juha Ruuttula, Anja Vahteristo-Järvinen,

Julistustyön vastuuryhmä v. 2017-2018:

Helena Kekkonen, Jorma Peltonen, Marja-Leena Ropponen, Merva Seppälä, Ilpo Ylikoski.
Varajäsenet: Satu Kauhajärvi ja Ahti Peltonen.

Vapaaehtoistyön kehittämistyöryhmä v. 2017-2018:

Maria-Leena Hakkarainen, Hanna Hämäläinen, Keijo Kokko, Timo Lavoila, Anne Messo-Loukusa, Tuomi Virtanen ja Irja Voutila.

Ympäristötyöryhmä v. 2017-2018:

Matti Halme, Heli Heikkilä siht, Kirstiina Mattila-Nousiainen pj, Ritva Mertanen, Kati Metso, Janne Myntti,  ja Tarja Tanskanen,
 

Hallintokaavio
Hallintokaavio

Miten voin vaikuttaa?

Seurakuntalaisella on monta vaikutuskanavaa. Päätöksentekijöiden valintaan voi vaikuttaa äänestämällä seurakuntavaaleissa ehdokasta, jonka arvopohjan ja ajatusmallit kokee lähimmäksi omiaan. Seurakuntalainen voi  tehdä aloitteita toimintaa ja hallintoa koskevissa asioissa ja ehdottaa niitä kirkkoneuvostolle.  

Aktiivinen vuorovaikutus luottamushenkilöiden, työntekijöiden ja vapaaehtoistehtävissä toimivien kanssa - tai tietenkin pyrkiminen luottamushenkilöksi - ovat seurakuntalaisille avoimia tapoja vaikuttaa.