Virkatodistus ja sukuselvitys

 

Heinolan seurakunnan kirkkoherranvirastosta voi tilata

  • virkatodistuksen (ns. elää-todistus), jos henkilö on tällä hetkellä Heinolan seurakunnan jäsen
  • sukuselvityksen vainajasta ajalta, jolloin hän oli Heinolan seurakunnan jäsen
  • sukututkimuksen henkilöstä ajalta, jolloin hän oli Heinolan seurakunnan jäsen

Virkatodistuksen ja sukuselvityksen voi tilata joko sähköpostitse (heinolan.seurakunta (at) evl.fi), soittamalla, täyttämällä virkatodistuslomakkeen (jolla tilataan myös sukuselvitykset) tai kirjeitse. 

Todistusta tai selvitystä tilattaessa pyydämme ilmoittamaan:

-etunimet, sukunimet
-syntymäajan
-syntymäpaikan (jos tiedossa)
-onko henkilö elossa vai kuollut
-kuolinpäivä mikäli henkilö on kuollut
-nykyinen/viimeisin kotikunta (jos tiedossa)
-sukuselvitystä tilattaessa tulomuutto- ja / tai lähtömuuttoaika Heinolasta
-sukuselvitystä tilattaessa, kumpaan seurakuntaan vainaja kuului: Heinolan kaupunki-vai maaseurakunta (virkatodistuslomakkeella tieto tulee täyttää kohtaan "Muita lisätietoja")

  • Tarvitsetko henkilöstä seuraavia tietoja: siviilisääty, nykyinen puoliso, entiset puolisot, sisarukset, lapset, lapsenlapset, vanhemmat, isovanhemmat, kirkolliset toimitukset
  • Virkatodistuksen/sukuselvityksen käyttötarkoitus: perunkirjoitus, pankki, vakuutusyhtiö, lainhuuto, mikä muu
  • Todistuksen tilaajaa koskevat tiedot: Tilaajan nimi, puhelinnumero, tilaajayrityksen/-yhteisön nimi, osoite, todistuksen toimitusosoite ja laskutusosoite (jos eri kuin toimitusosoite)

 

Virkatodistuslomakkeeseen (jolla tilataan myös sukuselvitykset) pääset tästä.

Hinnasto

- Virkatodistus, jossa on seurakunnan jäsenen yksittäisiä tietoja on maksuton ja samoin myös mahdollinen postittaminen on tilaajalle ilmaista
- Sukuselvitys: 9 €, postilla toimitettaessa postitus- ja laskutuskulut 5,50 €. Sukuselvityksestä, joka pohjautuu laajempiin kirkonkirjan tietoihin peritään 30 €, jonka lisäksi postilla toimitettaessa postitus- ja laskutuskulut 5,50 €.
-Sukututkimus: 30 € ensimmäiseltä 30 minuutilta. Jos tutkimusta varten laadittavassa todistuksessa menee kauemmin kuin puolituntia, veloitetaan lisämaksuna jokaiselta alkavalta 30 minuutin jaksolta 15 €. Postilla toimitettaessa postitus- ja laskutuskulut 5,50 €


Virkatodistus (ns. elää-todistus) on todistus elossa olevasta ev.lut. kirkon jäsenestä (käytetään myös nimitystä elää-todistus).  Se tilataan siitä ev.lut. seurakunnasta, jonka jäsen kyseinen henkilö on, jollei hänestä ole elää-merkintää muissa ev.lut. seurakuntien antamissa todistuksissa. Ulkomaan viranomaisia varten voi saada virkatodistuksen monikieliselle lomakkeelle (suomi, ruotsi, englanti, saksa ja ranska).

Sukuselvitys vainajasta, joka kuollessaan oli kirjoilla Heinolan seurakunnassa kattaa vainajan perhesuhdetiedot kuolemaa edeltävältä ajalta takautuvasti 1.10.1999 asti (vainajasta ei tällöin tarvitse tilata erillisiä todistuksia mahdollisista muista Suomen ev.lut. kirkon seurakunnista, joissa hän on ollut jäsen 1.10.1999 jälkeen).  Vainajan sukuselvitykset 1.10.1999 edeltävältä ajalta tulee tilata niistä ev.lut. seurakunnista tai muista rekistereistä, joissa hän on tuolloin ollut kirjoilla.

Jos henkilö ei ole kuulunut mihinkään seurakuntaan, on sukuselvitys tilattava maistraatista.

Sukututkimuksia varten kirkkoherranvirastoon on arkistoituna Heinolan kaupunki- sekä -maaseurakunnan kirkonkirjat vuodesta 1900 lähtien; sitä vanhemmat kirkonkirjat ovat arkistoituna Mikkelin maakunta-arkistossa. Kirkkoherranvirastossa on kuitenkin kirkonkirjoja mikrokorteille kuvattuna vuodesta 1860 lähtien. Mikrokorteille kuvatut kirkonkirjat ovat myös sukututkijoiden käytettävissä kirkkoherranvirastossa.

Sukututkimuslomakkeen voi tulostaa ja toimittaa kirkkoherranvirastoon.