Armo arkeen - Pyhä elämään

Heinolan seurakunnan strategia vuoteen 2018
KV 3.12.2013

 

Missio

Heinolan seurakunta toteuttaa kaikessa toiminnassaan kaste- ja lähetyskäskyä (Matt. 28: 18-20) ja kutsuu heinolalaisia uskomaan armolliseen Jumalaan sekä välittämään lähimmäisistä ja luomakunnasta.

 

Visio


Armo arkeen 

Jokainen meistä haluaa tulla hyväksytyksi omana itsenään.Tarvitsemme armoa ja anteeksiantamusta. Uskomme Jumalaan, joka on armollinen. Hän on luvannut antaa meille anteeksi, jotta me oppisimme olemaan armollisia muita ihmisiä kohtaan.


Pyhä elämään

Anteeksianto puhdistaa sydämen ja sielun sekä saattaa meidät kosketukseen kaiken sen kanssa, mikä on pyhää. Pyhyyden kosketuksen voi tuntea monissa arkipäivän asioissa. Pyhää on Luojan läsnäolo luomakunnassaan. Pyhä Henki herättää meissä pyhää iloa. Jumala on pyhä.

 

Strategiset suuntaviivat vuoteen 2018

1. Heinolan seurakunta on mukana heinolalaisten elämän eri vaiheissa - niin iloissa kuin suruissa.
2. Heinolan seurakunta tarjoaa seurakuntayhteyden, jossa sen jäsenet voivat toimia yhteiseksi rakentumiseksi.
3. Heinolan seurakunnassa tehtävä työ on ulospäin suuntautuvaa, laadukasta, ajanmukaista ja vastuullista.
4. Heinolan seurakunta tukee heinolalaisten hengellistä elämää.

Neljä strategista painopistettä tuleville vuosille tukevat vision toteuttamista. Ne sisältävät seuraavia näkökohtia:

Ihmisen elämä on monimuotoista ja ainutlaatuista. Heinolan seurakunta antaa mahdollisuuden lähimmäisyyden toteuttamiseen, joka on tukea, läsnäoloa sekä kohtaamista ihmisen elämän eri vaiheissa.

Seurakunta antaa mahdollisuuden kokea yhteisöllisyyttä ja ymmärtää elämän merkitystä. Haasteena työntekijöille on toimintaympäristön jatkuva muuttuminen ja sen myötä toimintatapojen päivittäminen ajanmukaisiksi. Seurakunnalla on ympäristödiplomi ja siksi työn vastuullisuus sisältää ekologisuuden huomioimisen kaikissa toimissa. Työtä ja toimintaa tukevat laajat yhteistyöverkostot.

Seurakunnan elämän perusta on pyhään Raamattuun pohjautuvassa hengellisessä sanomassa. Monipuolisen jumalanpalveluselämän kautta seurakunta toteuttaa perustehtäväänsä.

Strategiset suuntaviivat otetaan tarkasteluun jokaisessa työmuodossa ja ne ohjaajat vuosittaisten toiminnallisten tavoitteiden asettamista ja niiden arvioimista.

 

Kohtaamisen kirkko

Heinolan seurakunnan arvoina ovat koko kirkon arvot; lue Suomen ev.lut. kirkon strategia Kohtaamisen kirkko (pdf).


Pyhän kunnioitus

• kunnioitamme pyhää kolmiyhteistä Jumalaa
• tunnustamme Jeesuksen Kristuksen ainoalaatuisuuden
• näemme Jumalan kuvan ihmisessä ja ihmisen syntisyyden
• tunnistamme pyhyyden kaipauksen muissa uskonnoissa


Vastuullisuus

• huolehdimme lähimmäisistämme
• varjelemme luomakuntaa
• käytämme kaikkia voimavaroja vastuullisesti
• tavoittelemme kohtuullisuutta elämäntavoissa


Oikeudenmukaisuus

• taistelemme oikeudenmukaisuuden puolesta
• puolustamme heikkojen ja syrjäytyneiden oikeuksia
• ratkaisemme asiat tasapuolisesti ja kaiken tarkastelun kestävästi


Totuudellisuus

• puhumme rohkeasti Jumalasta
• uskomme ja elämme niin kuin opetamme
• pidämme kirkon toiminnan avoimena ja hallinnon läpinäkyvänä