Esityslistat, pöytäkirjat ja viranhaltijapäätökset ja kuulutukset

Heinolan seurakunnan päätösten nähtävänä olo on siirtynyt yleiseen tietoverkkoon 1.7.2023 alkaen. Verkkosivuilla julkaistaan kirkkovaltuuston esityslistat ja pöytäkirjat, kirkkoneuvoston pöytäkirjat, kirkkoherran ja talouspäällikön muutoksenhakukelpoiset päätökset sekä kuulutukset. 

Kirkkolain 10 luvun 23 §:n mukaan pöytäkirja sellaisesta toimielimen tai viranhaltijan päätöksestä, josta seurakunnan jäsen saa tehdä oikaisuvaatimuksen tai valituksen, on pidettävä siihen liitettyine oikaisuvaatimusohjeineen tai valitusosoituksineen tarkastamisen jälkeen yleisesti nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Tällä sivulla ovat nähtävillä uusimmat asiakirjat. Vanhat kirkkovaltuuston pöytäkirjat (.pdf) ovat luettavissa kirkkovaltuuston sivulla ja kirkkoneuvoston pöytäkirjat (.pdf) kirkkoneuvoston sivulla.

Kirkkovaltuuston esityslista

Kirkkovaltuuston pöytäkirja

Kirkkoneuvoston esityslista

Kirkkoneuvoston pöytäkirja

Viranhaltijapäätökset

Kuulutukset