Nopean puuttumisen metodi (NOPU) Heinolan seurakunnan rippikouluissa

Nopu- metodia käytetään tilanteissa, joissa rippikouluryhmässä esiintyy vakavia tai toistuvia käytöshäiriöitä. Tavoitteena on turvata kaikille rippikoululaisille rauhallinen ja turvallinen oppimisympäristö, sekä työrauha työntekijöille, kesätyöntekijöille ja isosille.

 

SÄÄNTÖRIKKOMUKSET ENNEN RIPPIKOULULEIRIÄ (Kevään osallistumiskäynnit, kaupunkijakso):

1. Rippikouluohjaajan normaalit puuttumisen keinot

 • rakentava keskustelu rippikoululaisen kanssa / rikkeen korjausratkaisu

2. Toistuva häiriköinti / vakavampi rike

 • keskustelu rippikouluryhmän ohjaajien kanssa
 • Rippikoululainen soittaa huoltajalle ja kertoo tapahtuneesta. Mikäli rippikoululainen ei soita, ohjaaja soittaa tämän läsnä ollessa
  • Keskustellaan rippikoululaisen kanssa, miten asia korjataan / korvataan
  • Aloite / ehdotus rippikoululaiselta itseltään
  • Kirjataan keskustelun tulokset / ratkaisut
  • Seurataan, muuttuuko käytös toivottuun suuntaan.

3. Rike uusitaan / häiritsevä käytös jatkuu

 • Rippikoululainen otetaan keskusteluun
 • Kutsutaan huoltaja neuvottelemaan (rippikoululainen, huoltaja(t) ja rippikoulun ohjaajat läsnä keskustelussa)
 • Kirjataan keskustelun tulokset /ratkaisut
 • Seurataan, muuttuuko käytös toivottuun suuntaan

4. Rippikoululainen toimii edelleen häiritsevästi / rikkomukset jatkuvat

 • Kirkkoherra paikalle
 • Huoltaja mukaan tapaamiseen
 • Toiminta keskustelun pohjalta ja / tai kirkkoherran päätöksellä rippikoululaisen rippikoulun keskeytyminen

Mikäli rippikoululainen joutuu keskeyttämään rippikoulunsa, selvitämme samalla hänen mahdollisuutensa suorittaa rippikoulu (loppuun) myöhemmin esimerkiksi yksityisrippikoulussa.

 

SÄÄNTÖRIKKOMUKSET RIPPIKOULULEIRILLÄ:

1. Rippikouluohjaajan normaalit puuttumisen keinot

 • rakentava keskustelu rippikoululaisen kanssa / rikkeen korjausratkaisu

2. Toistuva häiriköinti / vakavampi rike. esimerkiksi yöllä huoneesta karkaaminen, häiritsevä käytös oppitunneilla tai yhteisissä hetkissä, leirikeskuksen tai toisten omaisuuden tuhoaminen, epäasiallinen käytös, sääntöjen noudattamatta jättäminen tai rikkominen.

 • keskustelu leirillä olevien työtovereiden kanssa
 • Rippikoululainen soittaa huoltajalle ja kertoo tapahtuneesta. Mikäli rippikoululainen ei soita, ohjaaja soittaa tämän läsnä ollessa. Samalla ohjaajat kertovat, että jos häiritsevä käytös ja sääntöjen rikkominen toistuu uudelleen, rippikoululaisen leiri keskeytyy.
  • Keskustellaan rippikoululaisen kanssa, miten asia korjataan / korvataan
  • Aloite / ehdotus rippikoululaiselta itseltään
  • Kirjataan keskustelun tulokset / ratkaisut
  • Seurataan, muuttuuko käytös toivottuun suuntaan.

3. Rike uusitaan / häiritsevä käytös jatkuu

 • Rippikoululainen otetaan keskusteluun
 • Ohjaajat ottavat yhteyttä kirkkoherraan ja tekevät yhdessä päätöksen rippikoulun keskeyttämisestä.
 • Ohjaajat soittavat nuoren läsnä ollessa huoltajalle, kertovat tilanteen ja pyytävät hakemaan nuoren pois leiriltä.
 • Rippikoululaiselle tarjotaan mahdollisuutta suorittaa rippikoulu loppuun yksityisrippikouluna.

4. Leiriltä poistamisen jälkeen:

 • Sääntörikkomusten vuoksi rippikoululainen ei voi osallistua oman ryhmänsä kanssa konfirmaatioon. Konfirmaatio voi siirtyä niin, että nuori konfirmoidaan toisen ryhmän kanssa tai yksityiskonfirmaationa, kun yksityisrippikoulu on suoritettu. 
 • Järjestelyistä sovitaan rippikouluohjaajien tai muiden seurakunnan työntekijöiden kanssa.

 

Mikäli sinulla on tästä metodista jotain kysyttävää, ota yhteyttä:

Nuorisotyönohjaaja Janna Renko

050-595 8861

janna.renko@evl.fi