Uutislistaukseen

Diakonian juhlavuosi huipentuu syyskuussa

Vuosi 2022 on kirkon diakonian juhlavuosi, sillä tänä vuonna tulee kuluneeksi 150 vuotta ensimmäisestä suomalaisesta diakonissan vihkimyksestä. Heinolassa juhlitaan diakoniaa torilla perjantaina 2.9. sekä kirkossa ja kirkkopuistossa sunnuntaina 4.9.

Diakonian juhlavuoden logo, jossa numerot 2022 ja käsien muodostama risti

Juhlavuosi näkyy valtakunnallisesti ja paikallisesti  

Monet juhlavuoden päätapahtumat sijoittuvat syyskuulle. Diakonian viran päivää vietetään 1.9. useimmilla paikkakunnilla. Lähimmäisen päivä 11.9. on lähimmäisyyden, toisen huomioimisen ja arkisen auttamisen juhlaa. Näiden tapahtumien välille sijoittuu diakonian viikko ja lähimmäisen viikko. Ajanjaksolla on runsaasti tapahtumia eri puolilla Suomea. Lähimmäisen viikon teemana on Yhdessä elämisen taito.

Heinolassa diakonian Toivo-kärry ja diakoniatyöntekijät ovat tavattavissa torilla perjantaina 2.9. klo 8 - 13. Sunnuntaina 4.9. klo 10 vietetään Heinolan kirkossa juhlamessua, johon kutsutaan kaikkia kaupunkilaisia ja erityisesti diakonian koulutuksen saaneita. Messun päätteeksi syödään yhdessä keittolounas ja kakkukahvit kirkkopuistossa, jonka jälkeen juhla jatkuu kirkossa.

Lahdessa järjestetään diakonian juhlavihkimys 11.9. Lahden diakonialaitos jatkaa Viipurin diakonissalaitoksen perintöä. Juhlavihkimyksessä vihitään diakoniatyöntekijöitä Mikkelin hiippakunnan seurakuntien työhön. Lahden seurakuntayhtymä striimaa tapahtuman.

Kohonneet elinkustannukset näkyvät diakoniatyössä

Ammatillisesti toteutettu diakoniatyö on kirkon vahvuus. Koulutetut sosionomi-diakonit ja sairaanhoitaja-diakonissat tarjoavat luotettavaa ammattiapua hauraassa elämäntilanteessa oleville ihmisille tiiviissä yhteistyössä kuntien ja järjestöjen toimijoiden kanssa. Kirkon palveluksessa on noin 1300 diakoniatyöntekijää.      Diakoniatyössä keskeistä on oikeudenmukaisuuden, yhdenvertaisuuden ja ihmisarvon puolustaminen. Yhteisöllisyyden ja osallisuuden vahvistamiseen pyritään erilaisilla toimintamuodoilla. Diakoniatyöntekijöiden keskusteluapu selkeyttää elämäntilannetta ja auttaa löytämään tarvittaessa muita avun lähteitä. Joissakin tapauksissa on mahdollista avustaa akuutissa taloustilanteessa. Useimmat seurakunnat antavat ruoka-apua joko elintarvikkeina tai aterioina. Terveyskysymyksissä apu on esimerkiksi neuvontaa ja palveluohjausta. Merkittävästi kohonneet ruoan ja energian kustannukset näkyvät diakoniatyön arjessa. 

Kirkko on vahvistanut diakonista toimintaansa erityisesti koronaepidemian aikana, jotta etenkin haavoittuvimmassa asemassa olevien terveys ja hyvinvointi voidaan turvata.  Tutkimusten mukaan suomalaisista enemmistö edelleen odottaa, että kirkko olisi näkyvästi mukana kantamassa sosiaalista vastuuta. Kirkon tehtävää ei nähdä yksin hengelliseen toimintaan keskittyvänä, vaan kirkon odotetaan panostavan myös auttamiseen ja hyvinvoinnin edistämiseen. Jokainen kristitty voi toteuttaa diakoniaa arjen lähimmäisyytenä.

29.8.2022 15.31