Vapaaehtoistoiminta

Seurakunnan toiminta on paljon monimuotoisempaa ja kattavampaa, kun vapaaehtoistyön parissa toimivat henkilöt antavat aikaansa ja taitojaan seurakunnan käyttöön. Vapaaehtoistoiminnan parissa saat myös tuttuja ja pääset toimimaan itsellesi tärkeiden asioiden parissa ja niiden hyväksi.

Seurakunnassa on tarjolla tekemistä laidasta laitaan. Voit olla tekemässä jotain vain kerran, silloin tällöin tai säännöllisesti ja pitkäjänteisesti - mikä parhaiten sopii elämäntilanteeseesi.

Voit ilmaista kiinnostuksesi vapaaehtoistehtäviin tästä avautuvalla lomakkeella. Lomakkeella on lueteltu kattavasti vapaaehtoistehtäviämme, mutta voit myös ehdottaa uusia tehtäviä. Seurakunta ottaa sinuun yhteyttä, kun olet palauttanut lomakkeen. 

Jos vapaaehtoistoiminta ei tunnu mielekkäältä, auttaa voit myös osallistumalla esimerkiksi kirkossa kerättävään kolehtiin tai järjestöjen ja erilaisten keräysten kautta.

Nallet ja sydän

Sitoudumme toiminnassamme noudattamaan kirkon vapaaehtoistoiminnan arvoja. Näitä ovat:

1. Kristillinen usko ja lähimmäisenrakkaus
- Vapaaehtoistoiminta perustuu kristilliseen uskonkäsitykseen.
- Vapaaehtoistoiminta on yksi tapa elää todeksi uskoa ja siten toteuttaa lähimmäisenrakkautta.  
- Rakkaus, pyyteettömyys ja myötätunto ovat lähimmäisenrakkauden ilmauksia.
- Nykyisessä monikulttuurisessa yhteiskunnassa usko ja arvot voivat olla myös sanoittamattomia ja kyseleviä.

2. Tasavertaisuus
- Kaikki ovat tasavertaisia sukupuoleen, ikään, rotuun, asemaan jne. katsomatta.
- Kaikki ovat tervetulleita mukaan toimintaan niillä edellytyksillä, jotka heillä on.
- Toiminta on avointa, läpinäkyvää ja toisia kunnioittavaa ja kannustavaa.
- Vapaaehtoiset ja työntekijät ovat tasavertaisia toimijoita ja työntekijät tukevat vapaaehtoisia heidän toiminnassaan.

3. Vastuullisuus
- Vapaaehtoisille annetaan tarvittavat ja riittävät resurssit toiminnan toteuttamiseen.
- Vapaaehtoistoimintaa koordinoivien vastuuhenkilöiden toimintaedellytykset varmistetaan.
- Koordinoivat vastuuhenkilöt huolehtivat siitä, että vapaaehtoiset saavat tehtäviinsä työntekijöiden ja organisaation tuen.
- Kaikkien itsemääräämisoikeutta kunnioitetaan ja henkinen ja fyysinen turvallisuus taataan.

4. Laadukkuus
- Vapaaehtoiselle sekä vapaaehtoistoimintaa organisoivalle vastuuhenkilölle varmistetaan tarvittava osaaminen ja kehittyminen.
- Vapaaehtoisen toiveita kuullaan ja kunnioitetaan: hän voi valita itse toiminnan kohteen, ajan ja paikan sekä vaikuttaa toiminnan sisältöön.
- Hyvä johtaminen on edellytys laadukkaalle vapaaehtoistoiminnalle.
- Seurakunnan rakenteita ja toimintakulttuuria arvioidaan myös siitä näkökulmasta, miten vapaaehtoistyö on organisoitu ja johdettu.


Lähde: Jokainen on osallinen (2015). Kirkon vapaaehtoistoiminta.