Virkatodistus ja sukuselvitys

Heinolan seurakunta on kuulunut 1.1.2020 alkaen Lahden aluekeskusrekisteriin (entinen Päijät-Hämeen aluekeskusrekisteri), johon kuuluvat Heinolan seurakunnan lisäksi Artjärvi, Asikkala, Hollola, Hämeenkoski, Iitti, Kuhmoinen, Kärkölä, Lahti, Orimattila, Padasjoki ja Tainionvirta (Sysmä ja Hartola).

Lisäksi Lahden alukeskusrekisteriin ovat liittyneet 1.9.2021 alkaen Haminan, Hirvensalmen, Hyvinkään, Imatran, Järvenpään, Mäntyharjun, Mäntsälän, Myrskylän, Pornaisten ja Savonlinnan seurakunnat.

Heinolan seurakunnan kirkkoherranvirastosta voi kuitenkin edelleen tilata sukuselvityksiä puhelimitse p. 03-859 2510, sähköpostitse osoitteesta heinolan.seurakunta(at)evl.fi tai niitä voi tilata myös alempana olevalla sähköisellä lomakkeella. 

 • Virkatodistus (ns. elää-todistus), jos henkilö on tällä hetkellä Lahden aluekeskusrekisteriin kuuluvan seurakunnan jäsen tilataan sähköisellä lomakkeella tästä (lomake on ssl-salattu). Tilauslomake tarkoitettu yksityiskäyttäjille.
 • Sukuselvitys vainajasta ajalta, jolloin hän oli Lahden aluekeskusrekisteriin kuuluvan seurakunnan jäsen tilataan alempana olevalla sähköisellä lomakkeella. Tilauslomake tarkoitettu 17.3.2021 alkaen vain organisaatiokäyttäjille.
 • Sukututkimus henkilöstä ajalta, jolloin hän oli Heinolan seurakunnan jäsen, tilataan sivun alareunassa olevalla sähköisellä tilauslomakkeella.

Sähköiseen tilauslomakkeeseen (jolla organisaatiokäyttäjät tilaavat sukuselvitykset) pääset tästäLinkki avautuu uudessa välilehdessä. Tilauslomake tarkoitettu vain yritystilaajille esim. pankit, asianajotoimistot jne. (ei yksityishenkilöille) 17.3.2021 alkaen.

Yksityishenkilöt voivat tilata elää-virkatodistuksen ja sukuselvityksen 17.3.2021 alkaen Tilaa virkatodistus -asiointipalvelusta tästä linkistä. Palveluun tunnistaudutaan tietoturvallisesti suomi.fi-tunnistautumisen kautta, ja sitä voi käyttää suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi.

Todistusta tai selvitystä tilattaessa pyydämme ilmoittamaan:

-etunimet, sukunimet
-syntymäajan
-syntymäpaikan (jos tiedossa)
-onko henkilö elossa vai kuollut
-kuolinpäivä mikäli henkilö on kuollut
-nykyinen/viimeisin kotikunta (jos tiedossa)
-sukuselvitystä tilattaessa tulomuutto- ja / tai lähtömuuttoaika Heinolasta
-sukuselvitystä tilattaessa, kumpaan seurakuntaan vainaja kuului: Heinolan kaupunki-vai maaseurakunta (virkatodistuslomakkeella tieto tulee täyttää kohtaan "Muita lisätietoja")

 • Tarvitsetko henkilöstä seuraavia tietoja: siviilisääty, nykyinen puoliso, entiset puolisot, sisarukset, lapset, lapsenlapset, vanhemmat, isovanhemmat, kirkolliset toimitukset
 • Virkatodistuksen/sukuselvityksen käyttötarkoitus: perunkirjoitus, pankki, vakuutusyhtiö, lainhuuto, mikä muu
 • Todistuksen tilaajaa koskevat tiedot: Tilaajan nimi, puhelinnumero, tilaajayrityksen/-yhteisön nimi, osoite, todistuksen toimitusosoite ja laskutusosoite (jos eri kuin toimitusosoite)

Hinnasto

Seurakuntien kirkkoherranvirastojen ja keskusrekisterien yhteinen palveluhinnasto perustuu Kirkkohallituksen päättämiin maksuperusteisiin kirkonkirjojen tietojen luovuttamisesta perittävistä maksuista alkaen 1.1.2020 (Kirkkolaki 16 luku 11 § 2 momentti).

      VIRKATODISTUS (elää -todistus) Kirjurista                                  

 • sisältää jäsenen yksittäisiä tietoja hinta  9,00 euroa

   

  MONIKIELINEN VIRKATODISTUS

 • sisältää jäsenen yksittäisiä tietoja  9,00 euroa

                  

  VIRKATODISTUS (sukuselvitys)                                                                                              

 • tiedot jäsentietojärjestelmästä ja/tai ainoastaan perhelehdiltä  9,00 euroa

 • tiedot jäsentietojärjestelmästä, perhelehdiltä ja kirkonkirjoista

  koskien päähenkilön yksittäistä avioliitto-, muutto- tai

  kuolintietoa tai kirkollista toimitusta  9,00 euroa

 • kuten edellisessä, mutta sisältäen esim. useampia avioliitto-, muutto- tai kuolintietoja
  tai kirkollisia toimituksia   30,00 euroa

 • kaksi tai useampisamansisältöistä, eri tarkoitus, á-hinta alkuperäisen todistuksen hinta            

                             
  VIRKATODISTUS (sukuselvitys) KIRDI-TOIMINNALLISUUDELLA

 • KirDi-toiminnallisuudella laadittu todistus päähenkilön osalta  45,00 euroa

 • KirDi-toiminnallisuudella päähenkilöön liittyvä todistus              9,00 euroa

 • Jokaisesta henkilöstä laaditaan oma todistus, elossa olevat lapset merkitään vanhempien todistukseen.

 • kaksi tai useampi samansisältöistä, eri tarkoitus   á-hinta           alkuperäisen todistuksen hinta

          KASTEKIRJAOTE      9,00

 

 • SUKUTUTKIMUS

 • tehdyn työmäärän mukaisesti enintään 30 minuuttia  45,00 euroa

 • mikäli työtä aiheutuu enemmän, jokaiselta alkavalta 30 minuutin jaksolta veloitetaan  20,00 euroa

  LÄÄKETIETEELLINEN TUTKIMUS

 • tehdyn työmäärän mukaisesti enintään 30 minuuttia  45,00

 • mikäli työtä aiheutuu enemmän, jokaiselta alkavalta 30 minuutin jaksolta veloitetaan 20,00

  MUUT MAKSUT
  - sukuselvitysten valokopio/sivu 9,00
  - toimitusmaksu, riippumatta toimitustavasta 5,50
  - postiennakkomaksu    kulut
  - ulkomaille lähetys, posti- ja pankkipalvelumaksut   kulut
  - lasku eri osoitteeseen 5,50
  - todistus eri osoitteeseen 5,50
  - maksukehotus 5,00

  DIGITOIDUT KIRKONKIRJAT

 • kopioimisesta aiheutuva työ enintään 30 minuuttia45,00

 • mikäli kopioimisesta aiheutuu työtä enemmän, jokaiselta alkavalta 30 minuutin jaksolta veloitetaan lisämaksuna 20,00

 • kirkonkirjoihin perustuvan aineiston kopio/kuva á-hinta 9,00

  MAKSUTTOMAT TODISTUKSET

 • todistus avioliiton esteiden tutkinnasta 0,00

 • muut lain mukaan maksuttomasti annettavat todistukset 0,00

Virkatodistus (ns. elää-todistus) on todistus elossa olevasta ev.lut. kirkon jäsenestä (käytetään myös nimitystä elää-todistus).  Se tilataan Tilaa virkatodistus -palvelusta, jollei jäsenestä ole elää-merkintää muissa ev.lut. seurakuntien antamissa todistuksissa.  Aluekeskusrekisteriin kuuluva seurakunta voi antaa elää-todistuksia kaikkien aluekeskusrekisteriin kuuluvien seurakuntien jäsenistä.
Ulkomaan viranomaisia varten voi saada virkatodistuksen monikieliselle lomakkeelle (suomi, ruotsi, englanti, saksa ja ranska).

Sukuselvitys vainajasta, joka kuollessaan oli kirjoilla Lahden aluekeskusrekisteriin kuuluvassa seurakunnassa, kattaa vainajan perhesuhdetiedot kuolemaa edeltävältä ajalta takautuvasti 1.10.1999 asti (vainajasta ei tällöin tarvitse tilata erillisiä todistuksia mahdollisista muista Suomen ev.lut. kirkon seurakunnista, joissa hän on ollut jäsen 1.10.1999 jälkeen).  Tilaa tällöin sukuselvitys tai nk. kuolinvirkatodistus vainajan viimeisimmästä seurakunnasta (yksi tilaus riittää Lahden aluekeskusrekisterin alueelta). Vainajan sukuselvitykset 1.10.1999 edeltävältä ajalta tulee tilata niistä ev.lut. seurakunnista tai muista rekistereistä, joissa hän on tuolloin ollut kirjoilla.

Jos henkilö ei ole kuulunut mihinkään seurakuntaan, on sukuselvitys tilattava Digi- ja väestötietovirastosta.

Sukututkimuksia varten kirkkoherranvirastoon on arkistoituna Heinolan kaupunki- sekä -maaseurakunnan kirkonkirjat vuodesta 1900 lähtien; sitä vanhemmat kirkonkirjat ovat arkistoituna Mikkelin maakunta-arkistossa. Kirkkoherranvirastossa on  kirkonkirjoja mikrokorteille kuvattuna vuodesta 1860 lähtien. 

SukututkimuslomakkeenLinkki avautuu uudessa välilehdessä voi tulostaa tästä ja toimittaa kirkkoherranvirastoon, os. Virtakatu 4, 18100 Heinola.