Päätöksenteko ja hallinto Heinolan seurakunnassa

Hallinnon tehtävänä on tukea seurakunnan perustehtävän toteutumista ja antaa toiminnalle järjestäytynyt muoto sekä taata seurakuntalaisille oikeudenmukainen ja tasapuolinen kohtelu.

 

Kirkkovaltuusto, kirkkoneuvosto ja vastuuryhmät

Seurakunnan ylin päättävä elin on kirkkovaltuusto, jonka seurakuntalaiset valitsevat neljän vuoden välein. Marraskuussa 2022 pidetyissä seurakuntavaaleissa seurakuntalaiset valitsivat 27 luottamushenkilöä kirkkovaltuustoon toimintakaudelle 2023–2026.

 

Seurakunnassa luottamushenkilö

– tuo seurakuntalaisten näkökulmaa päätöksentekoon
– varmistaa toiminnalle riittävät ja oikein suunnatut resurssit
– päättää työntekijävalinnoista ja toiminnan suuntaviivoista
– puolustaa seurakunnan avoimuutta viestinnässä ja päätöksenteossa
– luo kirkon julkisuuskuvaa
– antaa osaamisensa seurakunnan käyttöön

Kirkkovaltuusto asettaa yhdeksän jäsenisen kirkkoneuvoston, jonka toimikausi on kaksi vuotta. Kirkkoneuvosto vastaa käytännön johtamisesta ja valmistelee asiat kirkkovaltuuston päätettäväksi. Kirkkoneuvoston alaisuudessa toimii työryhmiä ja vastuuryhmiä (ent. johtokunnat), joiden tehtävänä on toiminnan tukeminen ja kehittäminen. Työryhmien jäsenet on esitelty alla.

Työryhmät:

Aikuistyön vastuuryhmä: Helena Kekkonen, Timo Marttinen ja Jorma Peltonen sekä työntekijöistä Risto Auvisen sijaisena Matida Hangasmaa, Pia Särkelä ja Irja Voutila. 

Hautaus- ja kiinteistötoimen työryhmä: Heikki Laitinen, Marko Latvanen, Kristiina Mattila-Nousiainen, Mirja Karila-Reponen, Juha Ruuttula sekä työntekijöstä Janne Hatakka, Kari Laaksonen, Kati Metso ja Mirja Stenroos. 

Kirkkojen korjaustoimikunta: Anja Mastosalo, Mirja Karila-Reponen, Heikki Mäkilä, Juha Ruuttula sekä työntekijöistä Mirja Stenroos, Janne Hatakka ja Pia Särkelä. 

Vapaaehtoistyön kehittämistyöryhmä: Pekka Pesonen, Pekka Pipatti sekä työntekijöistä Matilda Hangasmaa (Risto Auvisen sijaisena) ja Irja Voutila. 

Ympäristötyöryhmä: Satu Kauhajärvi (pj), Ville Knuuttila sekä työntekijöistä Janne Hatakka, Kari Laaksonen, Kati Metso, Sanna Mörsky, Lena Nikkilä ja Mirja Stenroos. 


 

Kaavio hallinnosta.

Miten voin vaikuttaa?

Seurakuntalaisella on monta vaikutuskanavaa. Päätöksentekijöiden valintaan voi vaikuttaa äänestämällä seurakuntavaaleissa ehdokasta, jonka arvopohjan ja ajatusmallit kokee lähimmäksi omiaan. Seurakuntalainen voi  tehdä aloitteita toimintaa ja hallintoa koskevissa asioissa ja ehdottaa niitä kirkkoneuvostolle.  

Aktiivinen vuorovaikutus luottamushenkilöiden, työntekijöiden ja vapaaehtoistehtävissä toimivien kanssa - tai tietenkin pyrkiminen luottamushenkilöksi - ovat seurakuntalaisille avoimia tapoja vaikuttaa.