Kirkkovaltuusto, kirkkoneuvosto ja vastuuryhmät

Kirkkovaltuuston ja kirkkoneuvoston jäsenten yhteystiedot löytyvät lLinkki avautuu uudessa välilehdessäuottamushenkilöt -sivulta.

Tietoa kirkkovaltuuston, kirkkoneuvoston ja viranhaltijoiden päätöksistä löytyy seurakunnan viralliselta ilmoitustaululta.

Seurakunnan ylintä päätösvaltaa käyttää vaaleilla valittava kirkkovaltuusto. Kirkkovaltuuston toimikausi on neljä vuotta. Marraskuussa 2022 pidetyissä seurakuntavaaleissa seurakuntalaiset valitsivat 27 luottamushenkilöä kirkkovaltuustoon toimintakaudelle 2023–2026. Seuraavat vaalit ovat syksyllä 2026.

Kirkkovaltuusto valitsee kahdeksi vuodeksi kerrallaan kirkkoneuvoston, joka valmistelee kirkkovaltuustossa käsiteltävät asiat, huolehtii kirkkovaltuuston päätösten täytäntöönpanosta sekä johtaa yleisesti seurakunnan toimintaa, hallintoa ja seurakunnan talouden ja omaisuuden hoitoa.  Kirkkoneuvosto edustaa seurakuntaa ja tekee sen puolesta sopimuksia ja muita oikeustoimia. Kirkkoneuvosto valitsee useimmat seurakunnan viranhaltijat. 

Kirkkoneuvosto voi asettaa toimikaudekseen työryhmiä ja vastuuryhmiä (ent. johtokunnat), joiden tehtävänä on toiminnan tukeminen ja kehittäminen. Työryhmien ja vastuuryhmien jäsenet on esitelty alla.

Työryhmät ja vastuuryhmät

Aikuistyön vastuuryhmä: Helena Kekkonen, Timo Marttinen ja Jorma Peltonen sekä työntekijöistä Risto Auvisen sijaisena Matida Hangasmaa, Pia Särkelä ja Irja Voutila. 

Hautaus- ja kiinteistötoimen työryhmä: Heikki Laitinen, Marko Latvanen, Kristiina Mattila-Nousiainen, Mirja Karila-Reponen, Juha Ruuttula sekä työntekijöstä Janne Hatakka, Kari Laaksonen, Kati Metso ja Mirja Stenroos. 

Kirkkojen korjaustoimikunta: Anja Mastosalo, Mirja Karila-Reponen, Heikki Mäkilä, Juha Ruuttula sekä työntekijöistä Mirja Stenroos, Janne Hatakka ja Pia Särkelä. 

Vapaaehtoistyön kehittämistyöryhmä: Pekka Pesonen, Pekka Pipatti sekä työntekijöistä Matilda Hangasmaa (Risto Auvisen sijaisena) ja Irja Voutila. 

Ympäristötyöryhmä: Satu Kauhajärvi (pj), Ville Knuuttila sekä työntekijöistä Janne Hatakka, Kari Laaksonen, Kati Metso, Sanna Mörsky, Lena Nikkilä ja Mirja Stenroos. 


 

henkilöitä istumassa pöytien ympärillä kokouksessa.
Kirkkoneuvoston kokous seurakuntakodissa.

Luottamushenkilön tehtävät

Hallinnon tehtävänä on tukea seurakunnan perustehtävän toteutumista ja antaa toiminnalle järjestäytynyt muoto sekä taata seurakuntalaisille oikeudenmukainen ja tasapuolinen kohtelu. Luottamushenkilön tehtävänä on

– Tuoda seurakuntalaisten näkökulmaa päätöksentekoon.
– Varmistaa toiminnalle riittävät ja oikein suunnatut resurssit.
– Päättää työntekijävalinnoista ja toiminnan suuntaviivoista.
– Puolustaa seurakunnan avoimuutta viestinnässä ja päätöksenteossa.
– Luoda kirkon julkisuuskuvaa.
– Antaa osaamisensa seurakunnan käyttöön.

Miten voin vaikuttaa?

Seurakuntalaisella on monta vaikutuskanavaa. Päätöksentekijöiden valintaan voi vaikuttaa äänestämällä seurakuntavaaleissa ehdokasta, jonka arvopohjan ja ajatusmallit kokee lähimmäksi omiaan. Seurakuntalainen voi  tehdä aloitteita toimintaa ja hallintoa koskevissa asioissa ja ehdottaa niitä kirkkoneuvostolle.  

Aktiivinen vuorovaikutus luottamushenkilöiden, työntekijöiden ja vapaaehtoistehtävissä toimivien kanssa - tai tietenkin pyrkiminen luottamushenkilöksi - ovat seurakuntalaisille avoimia tapoja vaikuttaa.