Hautaustavat ja hautaoikeus

Hautausmuotoja ovat arkku-, uurna- ja tuhkahautaus.
Heinolassa hautauksia oli yhteensä 296 vuonna 2023. Uurna- ja tuhkahautausten osuus oli 71,62 % kaikista Heinolaan haudatuista (vrt. v. 2022 67,7 %).

Tuhkahautaaminen

Vainajan tuhka on vuoden kuluessa tuhkaamisesta haudattava tai muulla tavoin sijoitettava pysyvästi yhteen paikkaan. Tuhka voidaan kätkeä uurnahautaan, muistolehtoon tai sirotella sirottelualueelle. Muistolehtoja ja sirottelualuetta hallinnoi ja hoitaa seurakunta.

Yksittäisiä uurnahautoja sijaitsee Heinolan hautausmaalla ja Uuden hautausmaan laajennusalueella, ks. seurakunnan ohje. Uurnahautaa hallinnoi lähisuku, jolla on myös uurnahaudan hoitovelvoite. Lähisuku valitsee keskuudestaan haltijan, joka toimii yhteyshenkilönä seurakuntaan päin.

Muistolehtoon hautaaminen

Muistolehdot sijaitsevat Heinolan hautausmaalla (keskustassa), Vanhalla hautausmaalla ja Uuden hautausmaan laajennusalueella, ks. seurakunnan ohje. Muistolehtoihin haudataan vain sulan maan aikana. Heinolan hautausmaan ja Uuden hautausmaan muistolehtoihin kätketään tuhka ilman uurnaa seurakunnan toimesta. Vanhan hautausmaan muistolehtoon tuhka voidaan kätkeä uurnan kanssa, ja jossa omaiset voivat olla toimituksessa mukana.

Heinolan hautausmaan ja Vanhan hautausmaan muistolehtoihin haudatuille tilataan seurakunnan toimesta nimilaatta, jos niin halutaan. Uuden hautausmaan muistolehtoihin nimilaatan tilauksen tekee omainen itse, mutta seurakunnan ohjeen mukaan. Seurakunta asennuttaa nimilaatat alueilla oleviin yhteisiin muistomerkkeihin. Muistolehdoissa on erikseen varatut paikat, jonne voi viedä maljakkokukkia ja kynttilän vainajan muistoksi.

Tuhkan sirottelu sirottelualueelle

Sirottelualue sijaitsee Vanhalla hautausmaalla (kirkonkylä). Tuhka sirotellaan sirottelualueelle sulan maan aikana. Sirottelualuetta hallinnoi seurakunta. Sirottelualueelle haudatuille on mahdollista tilata seurakunnan toimesta nimilaatta, jonka seurakunta asennuttaa alueella olevaan yhteiseen muistomerkkiin. Sirottelualueen muistokiven luona on erikseen varattu paikka maljakkokukille ja kynttilöille.

Tuhkan sirottelu Kymeen

Heinolan Siltasaaren rannalla on paikka tuhkan sirottelulle. Laajan vesialueen johdosta tuhkan sirottelun voi tehdä myös veneestä käsin. Lähin muistelupaikka kukkien ja kynttilöiden tuomiselle on Heinolan hautausmaan muistolehto, johon ei voi tilata nimilaattaa. Seurakunta on saanut vesialueen omistajilta, UPM-Kymmene Oyj:ltä ja Heinolan kaupungilta, luvat ja suostumukset tuhkan vesistöön sirottelulle, ks. vesialueiden kiinteistötunnukset ja karttarajaukset tästä.

Hautaoikeus

Oikeus uuteen arkkuhautaan luovutetaan vain kuolemantapauksen yhteydessä. Toisin sanoen arkkuhaudan ennakkovaraaminen ei ole mahdollista. Ainoastaan Heinolan hautausmaan uurnahauta ja Vanhan hautausmaan muistolehdon uurnahautasija voidaan varata etukäteen.

Hautaoikeus luovutetaan määräajaksi hautausmaakohtaisen koskemattomuusajan mukaan, Heinolassa 25 tai 30 vuodeksi. Hautaaminen on mahdollista koko hautaoikeuden voimassaoloajan. Jos hautaamisen johdosta hautaoikeuden voimassaoloaika jää liian lyhyeksi kuin koskemattomuusaika, hallinta-aikaa on lunastettava lisää.

Kun haudan määräaikainen hallinta-aika päättyy, Heinolan seurakunta lähettää tiedossa olevalle hautaoikeuden haltijalle asiasta ilmoituskirjeen ja asettaa haudalle ilmoituksen. Asiasta kuulutetaan myös Kirkonseutu-lehdessä. Ilmoituksen mukaan hautaoikeuden haltijalla on mahdollisuus lunastaa haudan hautaoikeutta lisää. Samassa ilmoituksessa huomioidaan myös haudan muistomerkit, ellei hautaoikeutta jatketa, haltijalla on oikeus poistaa muistomerkit haudalta. Muutoin seurakunta poistaa määräajan kuluessa muistomerkit haudalta vastikkeetta. 

Heinolan seurakunta seuraa vuosittain hautojen hautaoikeuksia.