Hautamuistomerkit

Ennen hautausta ja haudan kaivuuta seurakunta tai ulkopuolinen kiviliike, lähiomaisen/kuolinpesän toimeksiannosta, siirtää hautamuistomerkit syrjään hautaoikeuden haltijan/kuolinpesän kustannuksella. Hautauksen jälkeen lähiomainen/kuolinpesä tai haudan haltija/yhdyshenkilö siirtää hautamuistomerkit takaisin paikoilleen siten, että hautamuistomerkit eivät vaaranna haudalla kävijän turvallisuutta. 

Uuden hautamuistomerkin hankinta

Uutta muistomerkkiä hankittaessa muistomerkin tulee olla hautausmaan yleiskuvaan sopiva. Muistomerkki ei saa loukata vainajan muistoa tai hautausmaan arvokkuutta. Haudan muistomerkkejä ohjaavat hautausmaiden käyttösuunnitelmat rajoituksineen sekä hautaustoimen ohjesääntö.

Uudesta muistomerkistä sekä vanhan muistomerkin muuttamisesta on laadittava hautamuistomerkkisuunnitelma, joka on hyväksytettävä seurakunnan viranhaltijalla, seurakuntapuutarhurilla, ennen muistomerkin valmistamista. Poikkeavan muistomerkin valmistamisen hyväksyy kirkkoneuvosto.

Hautamuistomerkin asennus

Muistomerkin asennuksesta tulee ilmoittaa etukäteen viranhaltijalle, seurakuntapuutarhurille. Ennen asennusta seurakunta varmistaa haudan keskikohdan, johon hautamuistomerkki asennetaan sekä antaa tarvittaessa asennusohjeita.

Hautamuistomerkin poistaminen

Haudalle sijoitettua muistomerkkiä ei saa poistaa ilman seurakunnan viranhaltijan suostumusta. Tämä koskee myös hautojen reunakiviä.

Muistomerkin poistaminen hautaoikeuden päättyessä

Hautaoikeuden päättyessä, hautaoikeuden haltijalle tarjotaan mahdollisuutta poistaa hautamuistomerkit haudalta. Seurakunta voi tehdä päätöksen kulttuurihistoriallisesti merkittävän hautamuistomerkin säilyttämisestä hautaoikeuden päättymisen jälkeen, jolloin hautamuistomerkkiä ei saa poistaa haudalta.