Ympäristöasiat

Heinolan seurakunta on sitoutunut kantamaan oman vastuun luomakunnasta. Noudattamalla kirkon ympäristöjärjestelmää, huomioimme toimintamme ympäristövaikutukset ja minimoimme ympäristöhaitat sekä kehitämme toimintaa ympäristön kannalta jatkuvasti paremmaksi. 

Kolmannen kerran myönnetty kirkon ympäristödiplomi

Kirkkohallitus myönsi 17.12.2020 kirkon ympäristödiplomin Heinolan seurakunnalle kaudelle 2020-2024.

Kirkkohallitus on myöntänyt aiemmin Heinolan seurakunnalle kirkon ympäristödiplomin vuosina 2010 ja 2014. Viimeisin diplomikausi päättyi vuoteen 2018 (diplomikausi 2014-2018), jonka johdosta kirkkoneuvosto päätti 12.11.2019 hakea kirkon ympäristödiplomia kolmatta kertaa. Seurakunta laati ympäristökatselmusraportin ja ympäristöohjelman vuosille 2020-2025, ympäristöalan opiskelijan Maria Laurilan ja ympäristötyöryhmän voimin. Seurakunnan ympäristöjärjestelmän ulkoinen auditointi pidettiin Kirkon ympäristödiplomikäsikirjan 2012 mukaisesti 29.9.2020, jonka jälkeen Mikkelin hiippakunnan kapituli käsitteli hakemuksen. Erityispiirteiksi kirkkohallitus esitti pöytäkirjassa, että Heinolan seurakunta on sitoutunut olemaan hiilineutraali vuonna 2030. Ympäristötyöryhmän puheenjohtajan Eira Rosbergin laskelmat osoittavat, että tavoite on realistinen. Tätä tukee seurakunnan laatima kiinteistöstrategia 2020-2028.

Ympäristödiplomiin sisältyy Kirkon ilmasto-ohjelma Kiitollisuus, kunnioitus, kohtuus. Ympäristöohjelmalla sidotaan ympäristöasiat osaksi seurakunnan normaalia hallintoa ja toimintaa. Ympäristöohjelman keskeisin tavoite on ohjata seurakuntalaisia ympäristövastuulliseen ajatteluun ja toimintaan. 

Seurakunnan ympäristöteot noudattavat muun muassa ekotapahtumien vuosikelloa.

Kuvia Heinolan seurakunnan tekemistä ympäristöteoista

Ympäristötyöryhmä

Seurakunta on perustanut työntekijöistä ja luottamushenkilöistä koostuvan ympäristötyöryhmän, joka suunnittelee, ohjaa ja valvoo seurakunnan ympäristöasioita. Lisäksi työryhmä laatii ja ylläpitää ympäristöohjelmaa sekä järjestää ympäristökoulutusta. 

Ympäristötyöryhmä koostuu kahdeksasta jäsenestä toimikaudella 2023-2024:

Satu Kauhajärvi, puheenjohtaja

Ville Knuuttila

Janne Hatakka

Mirja Stenroos

Kari Laaksonen

Lena Nikkilä

Sanna Mörsky

Kati Metso, ympäristövastaava

 

Henkilöitä jonossa kävelemässä metsäpolulla
Työyhteisö ja ympäristötyöryhmä, yhteensä 28 hlöä, teki retken Mäyrälammen luonnonsuojelualueelle 23.9.2021