Kirkot ja tilat

Seurakunnan tiloja varataan kirkkoherranvirastosta, p. (03) 859 2510.

Seurakunnan tilojen käyttö ja käyttökorvaukset 1.5.2023 alkaen

Sakraalitoimituksista ei peritä tilojen käyttökorvauksia. Seurakunnan kirkkoja ja tiloja voi vuokrata perhejuhliin ja erilaisiin tilaisuuksiin. Seurakunnan alueella toimivat seurakuntien kristilliset järjestöt ja veteraanijärjestöt voivat kokoontua seurakunnan tiloissa ilman korvausta (tilat kuitenkin varattava etukäteen). Tiloja voidaan vuokrata mahdollisuuksien mukaan myös muiden yhteisöjen kokous ja harjoittelutiloiksi, mutta ei kuitenkaan puoluepoliittista eikä liiketaloudellista toimintaa varten. Epäselvissä tapauksissa on seurakunnalla/kirkkoherralla oikeus vaatia suunnitellun tilaisuuden tarkka ohjelma ennen luovutuspäätöksen tekoa. Seurakuntatilojen käytössä huomioidaan ensin oman seurakunnan toiminnalliset tarpeet. Tilat ovat vuokrattavissa/varattavissa silloin, kun ne eivät ole seurakunnan omassa käytössä.

Kastetilaisuus

Oman seurakunnan jäseniltä (Heinolan seurakunnan jäsen) ei peritä vuokraa kastetilaisuuksista. Muiden seurakuntien jäseniltä ja seurakuntaan kuulumattomilta peritään kastetilaisuutta varten luovutetuista tiloista seurakuntatilojen käyttökorvaukset hinnaston mukaisesti.

Muistotilaisuudet ja muut perhejuhlat

Seurakunnan jäseniltä sekä muiden seurakuntien jäseniltä ja kirkkoon kuulumattomilta peritään muistotilaisuuksien ja perhejuhlien pitämistä varten luovutetuista tiloista vuokraa hinnaston mukaisesti. Hautaus- ja muistotilaisuuksien kulut ovat kuolinpesän kuluja. Jos kuolinpesän varat eivät riitä, kuluista vastaa tilauksen tehnyt henkilö tai pesän osakas.

Säännölliset tilavaraukset / Vuokrahinnat

Säännöllisesti toistuvissa tilavarauksissa (max. 4h/krt), jotka haetaan erillisellä tilojen käyttövuorohakemuslomakkeella seurakunnan tiloihin, peritään vuokrana 45 € / varattu käyttökerta (sisältää keittiön käyttökorvauksen). Tilavuokrat sisältävät alv 24 %.

Kirkot

Vuokraa ei peritä paikallisten järjestöjen ja yhdistysten hyväntekeväisyys konserteista, eikä oppilaitosten, paikallisten orkestereiden ja kuorojen kirkkokonserteista, jos niihin myydään ohjelmia ja kirkkoon pääsee myös ilman ohjelmaa.

Ulkopuolisen järjestäjän pitämistä kirkkokonserteista laaditaan sopimus, jossa kirkko luovutetaan konserttipaikaksi ja samalla määritellään konsertin järjestäjäksi muu taho kuin seurakunta. Tällöin konsertin järjestäjä huolehtii yleisötilaisuuksiin liittyvistä velvollisuuksista. Yleisötilaisuuden järjestäjän on pääsääntöisesti tehtävä tilaisuudesta kirjallinen ilmoitus järjestämispaikan poliisille Yleisötilaisuudet - Poliisi. Ilmoitus on tehtävä vähintään viisi vuorokautta ennen tilaisuuden alkamista. Tämä koskee kaikkia yli 200 henkilön tilaisuuksia.  Ilmoitusta ei kuitenkaan tarvitse tehdä sellaisesta yleisötilaisuudesta, johon osallistuu vain vähäinen määrä henkilöitä tai voidaan arvioida, että tilaisuuden luonne ei edellytä toimenpiteitä järjestyksen ja turvallisuuden ylläpitämiseksi.

Jos konserttiin myydään pääsylippuja, järjestäjältä peritään kirkon käytöstä vuokra, joka on Heinolan kirkosta ja Heinolan pitäjänkirkosta 10 % lipunmyynnistä. Konsertin ohjelmaan on kiinnitettävä ennakkoon huomiota, jotta se on sisällöltään kirkkoon sopiva.

Tilat

Tiloissa ei saa ylittää kyseisen tilan henkilömäärää. Avaimet saa hakea emännältä tai taloustoimistosta virka-aikana. Jos pöytäjärjestystä muutetaan tilaisuuden ajaksi, se on muutettava tilaisuuden jälkeen takaisin. Lisäpöytiä ei seurakunnan puolesta kuljeteta talosta toiseen. Seurakunta koristelee tilat juhlapyhinä (joulu, pääsiäinen).

Keittiö

Astiaston käyttö kuuluu tilavuokraan. Astiat on pestävä koneellisesti ja laitettava kuivana paikoilleen. Tilavuokraan sisältyy myös kynttilänjalkojen ja maljakoiden käyttö. Kahvinkeittimien suodatinpaperia on saatavilla keittiössä. Tilojen käyttäjiä pyydetään ilmoittamaan astioiden rikkoutumisesta ja muusta vahingosta palveluemännille erillisen korvauksen perimistä varten. Keittiötiloja varatessa tilaajan tulee nimetä vastuuhenkilö, jolla tulee olla voimassa oleva hygieniapassi. Kiinteistössä olevia astioita ja laitteita ei voida vuokrata ja lainata talon ulkopuolelle.

Pöytäliinat

Seurakunta liinoittaa pöydät. Pöytäliinoista veloitetaan hinnaston mukaisesti.

Liputus

Mahdollisesta liputuksesta vastaa tilaisuuden järjestäjä. Muistotilaisuuksissa lippu vedetään puoleen tankoon aamulla. Siunaamisen ja hautaustilaisuuden jälkeen omaiset voivat nostaa lipun ylös muistotilaisuuden ajaksi. Jos hautajaispäivänä on yleinen liputuspäivä, toimitaan suruliputuksen käytännön mukaan.

Koirat seurakunnan tiloissa

Koirien tuominen seurakunnan tiloihin ei ole sallittua. Ainoastaan työtehtävissä olevat koirat, kuten opas- ja avustajakoirat, voivat tulla sisälle seurakunnan tiloihin.

Siivous

Varaajan / käyttäjän tulee huolehtia tilojen siivouksesta niin, että seuraava tilaisuus voi alkaa ilman seurakunnan toimesta tapahtuvaa siivousta. Mikäli tilojen käyttäjä ei siivoa tiloja käytön jälkeen, siivouksesta veloitetaan 25 €/tunti käytetyn työajan mukaan sekä työehtosopimuksen mukaiset lisäkorvaukset sunnuntailta ja muilta kirkollisilta juhlapyhiltä huomioiden.

Tilojen käyttö- ja vuokrauskäytännöt

Lasku tilavuokrista ja keittiön käytöstä tulee varauksen yhteydessä annettuun laskutusosoitteeseen. Tilojen varaus on voimassa vain varauspäivänä. Mikäli tila varataan myös valmistelupäiväksi, valmistelupäivältä veloitetaan hinnaston mukainen vuokra. Mikäli haluatte tutustua tiloihin etukäteen, voitte soittaa ja sopia tilaesittelyn. Varauksen voi peruuttaa veloituksetta viikkoa ennen tilaisuutta, sen jälkeen tehty peruutus veloitetaan täysimääräisesti.

Tarvitsetko lisätietoa?

Ota yhteyttä kirkkoherranvirastoon, ma-pe klo 9–13 puh. (03) 859 2510

Liitetiedostoina:

Seurakunnan tilojen käyttö ja niihin liittyvät käyttökorvaukset 1.5.2023 alkaen.
Tilojen käyttökorvaukset 1.5.2023 alkaen.

Tilan tyyppi
Tapahtuman tyyppi
Henkilömäärä
Esteettömyys
Esteetön tila
Kaikki varusteet
Hae hakusanalla