Ristiäiset

Syntynyt lapsi on suuri lahja vanhemmille ja koko suvulle. Seurakunta onnittelee teitä uudessa ja ihmeellisessä elämänvaiheessa. Lapsi tarvitsee kaikkea hyvää ja kaunista. Kaste on Jumalan lahja, joka kantaa läpi elämän.

Kastejärjestelyt

Kasteen ajasta ja paikasta voi sopia kirkkoherranvirastossa p. 03 859 2510. Samalla myös sovitaan kuka papeista hoitaa toimituksen. Ristiäispäivä on useimmiten sunnuntai, muinakin päivinä voi kasteen toimittaa. Heinolassa kaste toimitetaan usein kotona, isovanhempien luona tai seurakunnan tiloissa.

Ristiäisiä varten soveltuvia seurakunnan tiloja ovat kirkot, seurakuntatalot ja Vanha Pappila. Kastetoimituksen hoitaminen seurakunnan tiloissa on aina ilmaista.

Jos kahvitilaisuus halutaan järjestää seurakunnan tilassa kasteen yhteyteen, on sekin ilmainen seurakunnan jäsenille. (Hinnasto 1.5.2023 alkaen.

Tutustu:
tilojen käyttö ja käyttökorvaukset 1.5.2023 alkaen
 

Kastekeskustelu papin kanssa

Pappi ottaa perheeseen yhteyttä ennen kastetta. Hänen kanssaan sovitaan kasteen käytännön järjestelyistä sekä voidaan keskustella kasteen merkityksestä ja muista perhettä ja elämää koskevista kysymyksistä.

Vanhemmat saavat kotiin väestörekisterikeskuksen rekisteröinti-ilmoituksen, johon merkitään lapsen sukunimi, etunimet ja äidinkieli. Lomakkeen kääntöpuolella on nimiä koskevia ohjeita. Kummien tiedot täyttää kasteen toimittava pappi, jolle lomake annetaan kastekeskustelun yhteydessä.

Nuoren tai aikuisen kaste

Nuoren ja aikuisen kaste toimitetaan silloin, kun kirkkoon haluaa liittyä 15 vuotta täyttänyt henkilö, jota ei ole aiemmin kastettu. Ennen kastetta liittyvälle jäsenelle annetaan kasteopetusta eli kastettava käy rippikoulun. Kirkkoon kuulumaton nuori voi osallistua rippikouluun yhdessä toisten nuorten kanssa. Jos hän haluaa liittyä kirkkoon, hänet kastetaan ennen konfirmaatiota. Aikuinen voi käydä rippikoulun myös yksityisrippikouluna.

Nuoren ja aikuisen kaste vastaa myös konfirmaatiota. Kastetulla nuorella on kuitenkin oikeus osallistua yhteiseen konfirmaatioon esimerkiksi rippikouluryhmän kanssa.

Nuoren ja aikuisen kaste toimitetaan kirkossa, kotona tai muussa sopivassa paikassa. Toimituksessa tulee olla läsnä vähintään kaksi täysi-ikäistä todistajaa, esimerkiksi vanhemmat tai kummit. Kastettava pukeutuu yleensä valkoiseen albaan. Hän tunnustaa kasteen yhteydessä kirkon uskon lausumalla uskontunnustuksen yhdessä muiden kanssa.

Ristiäiset voidaan järjestää kirkossa, kotona tai muussa sopivassa paikassa. Lapsen tai aikuisen voi kastaa myös jumalanpalveluksen yhteydessä. Papin kanssa käydään ennen ristiäisiä kastekeskustelu, jonka aikana sovitaan ristiäisiin liittyvistä asioista. Seurakunnat varmistavat lapsen nimen laillisuuden, joten nimi tulee ilmoittaa seurakunnalle hyvissa ajoin, esimerkiksi juuri kastekeskustelun yhteydessä.

Ristiäisten järjestäminen

Kastetilaisuuden kulku vaihtelee sen mukaan, minkä ikäinen kastettava on. Usein kaste tapahtuu muutaman kuukauden kuluessa lapsen syntymästä. Kasteessa lapsi liitetään nimeltä kutsuen kristilliseen uskoon ja seurakunnan jäseneksi.

Ristiäisten kulku

Kummius on luottamustehtävä. Vanhemmat valitsevat lapselleen kummeiksi tärkeät aikuiset. Jokainen löytää oman tapansa olla kummi. Kastetulla lapsella tulee olla vähintään yksi kirkkoon kuuluva kummi.

Kummien valinta ja tehtävät

Lapsikaste on luterilaisessa kirkossa tavallisin tapa liittyä kirkon jäseneksi, mutta kasteelle voit tulla minkä ikäisenä tahansa. 

Luterilainen kirkko kastaa kaikenikäisiä