Kirkkoon liittyminen

Kirkon perustehtävä on kutsua ihmisiä armollisen Jumalan yhteyteen, tuoda elämään kestävä perusta ja rohkaista välittämään lähimmäisistä ja luomakunnasta.

Kirkon jäseneksi liitytään kasteen kautta. Lapsi pitää kastaa kahden kuukauden kuluessa syntymästä. Kasteilmoituksessa tulee olla huoltajien allekirjoitus sekä papin allekirjoitus, nimen selvennys ja kastepaikka.

Kirkkoon voi liittyä myös myöhemmällä iällä. >>Lisätietoa

Miten liityn kirkkoon?

Kirkkoon voit liittyä joko

Voit lähettää kirkkoon liittymislomakkeen (postitse tai netissä) vaikka sinua ei olisi kastettu tai konfirmoitu.

Lomake käsitellään seurakunnassa ja tiedot tarkistetaan. Saat myös yhteydenoton seurakunnasta, jolloin voit sopia kasteesta ja konfirmoinnista. Toimitusten muotoon ja sisältöön vaikuttaa ikäsi ja elämäntilanteesi.

Jos olet kuulunut toiseen uskonnolliseen yhdyskuntaan, sinun on todistettava ero edellisestä uskontokunnasta liityttäessä evankelisluterilaiseen seurakuntaan.

Kirkkoon liittymisesi on voimassa vasta, kun seurakunta on vahvistanut asian.

Kirkkoon liittynyt ansioverovelvollinen maksaa kirkollisveroa vasta liittymisvuotta seuraavan kalenterivuoden alusta lukien.