Hautaustoimen maksut

Hautaustoimen maksut perustuvat hautaustoimilain (457/2003) 6§:ään ja sen  nojalla tehtyihin kirkkolain (652/2023) 3 luvun 36§:n mukaisiin hautaustoimen maksuja koskeviin päätöksiin. Perintökaaren (40/1965) 18 luvun 5 §:n mukaan pesän varoista suoritetaan kohtuulliset hautauskustannukset.

Hautaustoimen lasku voidaan osoittaa hautausjärjestelyistä huolehtivalle henkilölle tai hänen ilmoittamalleen kuolinpesän varoista huolehtivalle henkilölle. Jos lasku jätetään maksamatta, maksumuistutus osoitetaan hautausjärjestelyistä huolehtivalle henkilölle.

Kuolinpesän osakkaat vastaavat henkilökohtaisesti velasta, jonka he ovat tehneet kuolinpesän lukuun (perintökaari 21 luku 4 §).
Jos velka menee ulosottoon, kohdistuu se velan tehneeseen henkilöön. Jos hautausjärjestelyistä on huolehtinut muu kuin pesän osakas, on hän hautaustoimilain 23 §:n mukaan oikeutettu saamaan kuolinpesän varoista korvauksen kohtuullisista hautauskuluista. Jos hautausjärjestelyistä on huolehtinut kunta, lasku osoitetaan kunnalle. 

Varattoman vainajan hautauskuluihin voi hakea täydentävää toimeentulotukea vainajan kotikunnan hyvinvointialueelta.
Muusta toimeentulotuesta poiketen Kelan perustoimeentulotuen päätöstä ei tarvittane ennen hautaushakemuksen käsittelyä.
Toimeentulotukea myönnetään vainajan taloudellisen tilanteen perusteella. Alaikäisen lapsen hautauskulujen myöntämiseen toimeentulotukena vaikuttaa kuitenkin perheen taloudellinen tilanne ja sen vuoksi on hyvä edellyttää perheeltä Kelan perustoimeentulotuen päätöstä, ennen kuin voidaan käsitellä hakemus hautauskuluihin. Hautauskulut ovat kuolinpesän ensisijaisia menoja. Lisätietoja hautauskustannusten korvaamisesta voi lukea hyvinvointialueen toimeentulotuen soveltamisohjeista. 

Talvinen kuva hautausmaasta
Hautausmaa talvella
Hautausmaa syyskuussa
Hautausmaa syyskuussa

Hautaushinnasto liitetietona avautuu tästäLinkki avautuu uudessa välilehdessä

Ota yhteyttä

Seurakuntapuutarhuri
Hautauspalvelut
Käyntiosoite Temppelikatu 1 / postiosoite Virtakatu 4
18100 Heinola
Toimistosihteeri taloustoimisto/ kirkkoherranvirasto (toimitusvaraukset)
Hallinto- ja talouspalvelut
Laskut, laskutus, palkka-asiat (tuntipalkat, palkkiot), toimitusvaraukset
Virtakatu 4
18100 Heinola
Kirkkoherranviraston toimistosihteeri
(03) 859 2510
Virtakatu 4
18100 Heinola

Kirkkoherran sihteeri, kirkkoneuvoston sihteeri Toimitusvaraukset ja tilavaraukset