Esirukouspyyntö

Raamattu sanoo: ”Kehotan ennen kaikkea anomaan, rukoilemaan, pitämään esirukouksia ja kiittämään kaikkien ihmisten puolesta” (1. Tim. 2:1)

Katekismuksen mukaan rukous on ihmisen tapa olla ja elää Jumalan kasvojen edessä. Jumala näkee meidät, me voimme puhua hänelle ja hän meille.

Rukous voi olla sanatonta huokausta, tutun rukouksen lukemista tai vapaata puhetta Jumalalle. Se on myös Jumalan kunnioittamista, sillä rukouksessa me tunnustamme Hänen kaikkivaltiutensa ja pysähdymme Hänen tutkivan ja rakastavan katseensa alle. Jumala itse kehottaa meitä rukoilemaan hädässä ja luottamaan hänen apuunsa.

Yhteisellä esirukouksella on messun rukousten joukossa oma erityisasemansa. Se on ensisijassa seurakunnan yhteinen rukous, joka tuo esille todellisen huolen, mutta myös kiitoksen aiheita.

Esirukoukseen liitetään myös seurakuntalaisten jättämiä esirukouspyyntöjä. Aiheina voivat olla niin elämän surut kuin kiitosaiheetkin. Voit tuoda pyyntösi kirkkoon messun yhteydessä tai jättää sen verkkosivujemme kautta, jolloin ne huomioidaan Heinolan kirkon jumalanpalveluksessa. 

Raamatussa luvataan meille: Älkää olko mistään huolissanne, vaan saattakaa aina se, mitä tarvitsette, rukoillen, anoen ja kiittäen Jumalan tietoon. (Fil. 4: 6). Voit jättää rukousaiheesi alla olevalla lomakkeella.