Uutislistaukseen

Heinolan seurakunnan logo

Kirkkoherran virka avoinna

8.3.2018 10.11

Mikkelin hiippakunnan tuomiokapituli on julistanut haettavaksi Heinolan seurakunnan kirkkoherran viran. Uusi kirkkoherra valitaan välillisellä vaalilla, eli valinnan suorittaa Heinolan seurakunnan kirkkovaltuusto. Hakuaika virkaan päättyy 6.4.2018 klo 15.

Heinolan seurakunnan kirkkoherran virka vapautuu 1.12.2018 lukien Simo-Pekka Rantalan jäädessä eläkkeelle.

Seurakunta on määritellyt kirkkoherran viran erityistarpeet seuraavasti:
- Kyky toimia avarakatseisena ja vahvana hengellisenä johtajana.
- Valmius laajaan yhteistyöhön seurakunnan toimintaympäristön,
seurakuntalaisten ja yhteistyökumppaneiden kanssa.
- Vastuuta kantava ja vastuuta antava henkilöstöjohtaja sekä
seurakuntahallinnon tunteva muutosjohtaja.
- Hyvät vuorovaikutus- ja työyhteisötaidot omaava johtaja.

Hakuaika virkaan päättyy 6.4.2018 klo 15. Hakemukset on toimitettava ensisijaisesti KirkkoHR:n kautta. Toissijaisesti hakemukset voi toimittaa Mikkelin hiippakunnan tuomiokapituliin, os. PL 122, 50101 Mikkeli

Hakemukseen on liitettävä lääkärintodistus (KL 6:16 §) ja ote kirkon nimikirjasta. Viran kielitaitovaatimuksena on suomen kielen erinomainen suullinen ja kirjallinen taito ja ruotsin kielen tyydyttävä ymmärtämisen taito. Vaali suoritetaan välillisenä vaalina, jossa valinnan suorittaa Heinolan seurakunnan kirkkovaltuusto.

Linkki työpaikkailmoitukseen KirkkoHR -sivulla.