Uutislistaukseen

Koronavirustilanteen vaikutuksia Heinolan seurakunnan hautaustoimeen

18.3.2020 09.11

Suomen hallitus totesi maan olevan poikkeusoloissa koronavirustilanteen vuoksi 16.3.2020. 

Hallituksen mukaan lisätoimenpiteiden tarkoituksena on suojata väestöä sekä turvata yhteiskunnan ja talouselämän toiminta. Tämän vuoksi Heinolan seurakunnassa toimitaan tästä päivästä lähtien seuraavasti. Toimintaohjeet ovat voimassa toistaiseksi.

Heinolan seurakunnan toiminta perustuu Suomen hallituksen valmiustilalainsäädäntöön ja käytettävissä olevan kylmiökapasiteetin riittävyyteen.

Siunaustilaisuus tulee järjestää 2-4 viikon kuluessa kuolemasta. Siunaustilaisuudessa voivat olla läsnä vain lähiomaiset, kuitenkin enintään 10 henkilöä, pappi ja kanttori mukaan lukien. Suntio on paikalla, mutta eri tilassa. Omaiset voivat halutessaan itse järjestää ja toteuttaa siunaustilaisuuden videolähetyksen (striimaus), jolloin muut sukulaiset voivat seurata tilaisuutta etänä. 

Haudalla tapahtuvaa siunaamista suositaan. Myös haudalla tapahtuvissa siunauksissa ja uurnanlaskuissa henkilömäärä on enintään 10 henkilöä. Suositellaan muistotilaisuuden järjestämistä suurempana tilaisuutena myöhemmin koronatilanteen rauhoituttua.

Mikäli siunaustilaisuutta halutaan siirtää merkittävästi myöhempään ajankohtaan, järjestetään siunaustilaisuus nyt 2-4 viikon kuluessa läheisten läsnä ollessa, ja tuhkauksen jälkeen järjestettävään uurnanlaskuun voidaan kutsua mahdollisesti laajempi saattoväki. Vaihtoehtoisesti vainaja voidaan poikkeuksellisesti tuhkata ensin ja siunata tilanteen normalisoiduttua uurnan laskun yhteydessä.

Omaisia ja hautaustoimistoja pyydetään myös huomioimaan, että kirkkoherranvirasto ja taloustoimisto palvelevat asiakkaita toistaiseksi ainoastaan puhelimitse ja sähköpostitse.

Mahdollisista poikkeamista tähän ohjeistukseen tulee etukäteen neuvotella kirkkoherra Janne Hatakan kanssa.

Lisätietoja antaa: 
seurakuntapuutarhuri Kati Metso p. 050 595 8896
talouspäällikkö Mirja Stenroos p. 044 059 3422
kirkkoherra Janne Hatakka p. 050 595 1400