Koronarajoitukset seurakunnassa (päivitetty 25.3.2021)


Alueemme koronarajoitukset jatkuvat ainakin 30.4.2021 asti.

Jumalanpalvelukset pidetään 30.4. asti ilman paikallaolevaa seurakuntaa (striimattuina).
 

Kirkollisissa toimituksissa on 6 hengen osallistumisrajoitus. Tähän ei lasketa piispamme ohjeistuksen mukaisesti toimitukseen osallistuvia työntekijöitä. Lähiomaisten on kuitenkin pystyttävä osallistumaan toimitukseen, ja tällä perusteella kuuden hengen rajoitus voidaan tarvittaessa ylittää. Ratkaisun tästä tekee tapauskohtaisesti toimituksesta vastaava pappi.

Kaikki seurakunnan pienryhmätoiminta (varhaisnuorisotyötä ja päiväkerhoja lukuunottamatta) on tauolla.

Seurakunnan työntekijät eivät osallistu kirkollisten toimitusten jälkeisiin juhliin (esim. muistotilaisuus, kastejuhla).

Nuoriso- ja rippikoulutyön osalta seurataan koulujen (yläkoulut ja toisen asteen opetus) rajoituksia. Koulut ovat etäopetuksessa 8.3.–4.4.   Tänä aikana nuoriso/ rippikoulutyön tilaisuuksia ei voida pitää. 

Yleinen kasvomaskin käyttösuositus koskee kaikkia yli 12-vuotiaita. Kasvomaskin käyttöä ei edellytetä henkilöiltä, jotka eivät terveydentilansa vuoksi voi maskia käyttää. Henkilön oma ilmoitus asiasta katsotaan riittäväksi.

Uutislistaukseen

Evankeliumia kylille -hanke.jpg Evankeliointitapahtuma Runzewen kylässä (Kuva Suomen Lähetysseura)

Evankeliumia kylille –hanke Heinolan seurakunnan uudeksi nimikkotyökohteeksi

23.3.2021 14.16

Heinolan seurakunta on kirkkoneuvoston 16.3.2021 päätöksellä ottanut Suomen Lähetysseuran Evankeliumia kylille –hankkeen uudeksi lähetystyön nimikkokohteekseen. 

Työtä tehdään Tansaniassa Ushetun ja Itiliman alueilla. Alue kuuluu Victoria–järven kaakkoiseen hiippakuntaan. Hankkeen yhtenä tavoitteena on uusien pastorien ja evankelistojen koulutus.
 
Alue on syrjäinen ja Victoria–järven eteläpuolella kristittyjen määrä on vähäinen. Lisäksi kylissä vallitsevat vahingolliset perinteiset uskomukset, joista hyötyvät perinteiset parantajat ja noitatohtorit. Esim. ihmiset, joilla on albinismi, ovat suuressa vaarassa.
 
Evankeliointityön myötä ihmiset ovat vapautuneet peloistaan ja vanhojen tapojensa kahleista. Samalla kristittyjen määrä on kasvanut. Myös naisia on rohkaistu toimimaan seurakunnan vastuunkantajina. 

Ihmisoikeuksien ymmärtäminen ja kunnioittaminen ovat lisänneet alueen turvallisuutta. Lisäksi alueelle on perustettu kuusi uutta kappeliseurakuntaa. Kirkko on tullut tällä tavoin ihmisten lähelle ja seurakuntien jäsenmäärät ovat kasvaneet.
 
Sinema Leo –elokuvatiimi tekee alueelle 11 kahden viikon pituista evankeliointimatkaa vuodessa. Työtiimi matkustaa pieniin kyliin, joissa on vain muutama kristitty tai joissa seurakuntaelämä on hiipunut. 

Kylissä tehdään kotikäyntejä ja keskustellaan ihmisten kanssa elämään liittyvistä asioista, kuten terveydestä ja hyvinvoinnista, ja yleensä kristityn elämästä ja uskosta. Iltaisin kylän keskustassa näytetään elokuva, joka kertoo usein jonkin Raamatun tarinan. Elokuvia katsomaan saattaa kokoontua yli tuhat ihmistä.
 
Alueilla, joilla evankelioimistyötä on tehty Sinema Leon avulla, seurakunnat ovat vahvistuneet, kristittyjen määrä on kasvanut ja alueelle on rakennettu uusia kirkkoja. 
Elokuvatiimin työn lisäksi molemmille alueille järjestetään hiippakunnan piispan ja vapaaehtoisten toteuttama evankeliointiviikko, jonka tarkoituksena on julistaa Jumalan Sanaa, kutsua ihmisiä seurakuntaan ja rukoilla heidän puolestaan.
 
Alueelle on valmistunut kaksi uutta evankelistaa. Heidän työtään helpottaa se, että he tuntevat alueen ja myös heidät tunnetaan. Tästä syystä yhteisöön on helpompi liittyä ja koulutetut työntekijät pystyvät paremmin palvelemaan alueen seurakuntia.
 
Myös alueen pyhäkoulunopettajat ovat saaneet hankkeen kautta materiaalia, jonka avulla lapsille on voitu tarjota kristillistä opetusta. Samalla koko yhteisön kristillinen arvopohja on vahvistunut.
 
Vuonna 2019 yhteensä 23 734 kyläläistä tavoitettiin elokuvien välityksellä, 500 ihmistä kastettiin, 400 ihmistä liittyi seurakuntiin ja 3 pappia suoritti yliopistokoulutuksen.
Evankeliumia kylille –hanke antaa Heinolan seurakunnalle mahdollisuuden tukea pastorien ja evankelistojen koulutusta syrjäisellä Victoria-järven eteläpuolisella alueella sekä mahdollisuuden olla mukana viemässä evankeliumin ilosanomaa alueille, joissa on vielä vähän kristittyjä. 

Kirjoittaja on  vs. lähetyssihteeri Piia Ojanen, Heinolan seurakunta