Uutislistaukseen

Muutoksia nimikkolähetystyön kohteeseen Tansaniassa

Suomen Lähetysseurassa on alkanut uusi hankekausi 1.1.2023–31.12.2025 ja siihen liittyen Heinolan seurakunnan tukema työ ”Viemme evankeliumia syrjäisiin kyliin Tansaniassa” on omana kokonaisuutenaan päättynyt. Kyseinen työ jatkuu osittain uudessa hankkeessa ”Puolustamme albinismin kanssa elävien ihmisten oikeuksia Tansaniassa.”

2021_puolustamme-albinismin-kanssa-elävien-oikeuksia.jpg

Ompelukurssilaisia Shinyangassa

Shinyangan alueella on jopa Tansanian mittakaavassa paljon ihmisiä, joilla on albinismi. Perinteisten uskomusten mukaan heidän elimissään on parantavaa voimaa. Tämän vuoksi lukuisia ihmisiä, joilla on albinismi, tapetaan ja vammautetaan vuosittain. Tansanian hallitus on yrittänyt vaikuttaa tilanteeseen ja myös erilaisia kansalaisjärjestöjä on perustettu huolehtimaan albinismin kanssa elävien oikeuksista ja turvallisuudesta.

Hanke albinismin kanssa elävien ihmisten oikeuksien puolustamisesta sai alkusysäyksensä, kun hiippakunnan johto vieraili Shinyangan kaupungissa, valtion perustamassa Buhangijan keskuksessa ja huomasi keskuksen valtavat aineelliset puutteet. Samalla syntyi myös ymmärrys siitä, kuinka epäinhimillistä on ’säilöä’ täysin terveitä ihmisiä laitokseen, vaikka heillä olisi täydet elinmahdollisuudet myös kotikylissään. Haluttiin vaikuttaa laitoksessa asuvien lasten ja nuorten elämään kahdella tavalla: Toisaalta huolehtia heidän hygieniastaan, ruoasta ja muista elämälle välttämättömistä tarpeista tässä ja nyt. Toisaalta vaikuttaa siihen, että näiden lasten ja nuorten ei tarvitse enää asua keskuksessa vaan he voivat turvallisesti palata kotiin. Kun hankkeessa koulutetaan albinismin kanssa eläviä nuoria naisia, on merkittävää, että heistä tulee koulutuksen myötä arvostetumpia yhteisöissään.

Hankkeella tavoitellaan sitä, että albinismin kanssa elävillä ihmisillä on paremmat taidot ja pääsy palveluihin. Tavoitteena on myös arvojen muutosta tukevan työn kautta estää väkivaltaa ja hyväksikäyttöä ja vahvistaa kumppanikirkkoa diakonisena toimijana.

Heinolan seurakunta tukee hanketta vuosittain talousarviomäärärahojen kautta sekä esimerkiksi Lähetyssopesta ja kesäkahvilasta sekä kolehdeista saaduilla tuotoilla. 

23.1.2023 15.53